Η Εταιρεία Νισυριακών Μελετών στεγάζεται στο οίκημα της “Γιαννιδείου Νισυριακής Εστίας”, στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου 25 στην Αθήνα ΤΚ 10432.

Ηλεκτρονικό ταχ/είο: [email protected]

Η Ιστοσελίδα μας είναι: www.nisyriakesmeletes.gr και δημιουργήθηκε το 2008
Επιμέλεια Ιστοσελίδας: Κωνσταντίνος Διαμ. Χαρτοφύλης, Πρόεδρος του Δ.Σ.
Τηλέφωνο και τηλεομοιότυπο:  210 8994533

Τηλέφωνο Αντιπροέδρου Νικ. Πλάκα: 210 8066572
Τηλέφωνο Ταμία Ι. Νικολόπουλου: 210 2823420

Η μετάφραση των κειμένων στα αγγλικά έγινε από τα μέλη της Εταιρείας:
Δρ Νικόλαο Ι. Νικολόπουλο Μηχ/γο ΕΜΠ και Δρ Νικόλαο Γ. Σακελλαρίδη Μηχ/γο ΕΜΠ.