Τελευταία Νέα
Ο καιρός
 

Οργανόγραμμα Δήμου

Αρμοδιότητες Προσωπικού του Δήμου

Με δεδομένο ότι το υπάρχον προσωπικό του Δήμου δεν επαρκεί να καλύψει τις αρμοδιότητες του ΟΕΥ (Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Νισύρου) και για το λόγο αυτό είναι αναγκαία η τοποθέτηση των υπαλλήλων στις αντίστοιχες θέσεις για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου και την εξυπηρέτηση των πολιτών.
Το προσωπικό του Δήμου ανά οργανική μονάδα, κατανέμεται ως εξής:

1.    ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

 • Σφακιανού Ανθούλα, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικός, παράλληλα με τα καθήκοντα της θέσης της, με αντικαταστάτρια την
 • Κετσέ Άννα, κλάδου ΔΕ38 Χειριστής Η/Υ.

2. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
3. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
4. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
Παράλληλα με τα καθήκοντα της θέσης τους :

 • Μηνά Νεκταρία, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικών (αρμοδιότητες στον τομέα αγροτικής παραγωγής)

5. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ , ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

 • Σιδηρά Μεταξία, κλάδου ΔΕ8 Βρεφονηπιοκόμων
 • Μηνά Νεκταρία, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικών (αρμοδιότητες σε θέματα που αφορούν ασφαλισμένους του ΟΓΑ, παράλληλα με τις αρμοδιότητες της θέσης της)

6. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 • Μηνά Νεκταρία, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικών (αρμοδιότητες σε θέματα ανθρωπίνου δυναμικού-μισθοδοσία)
 • Σφακιανού Ανθούλα, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικός (αρμοδιότητες σε θέματα διοικητικής μέριμνας και ανταποκρίτρια ΟΑΕΔ)
 • Μισός Μιχαήλ, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικών (αρμοδιότητες διεκπεραίωσης αλληλογραφίας)
 • Μπίλλη Ασημένη, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικών (αρμοδιότητες σε θέματα λογιστηρίου και αποθηκών)
 • Χατζηστεφανή Μαρία, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικών (αρμοδιότητες λειτουργίας Ταμείου, εσόδων και περιουσίας)
 • Κετσέ Άννα, κλάδου ΔΕ38 Χειριστής Η/Υ (αρμοδιότητες σε θέματα προμηθειών υλικών/εξοπλισμού/υπηρεσιών)
 • Χατζηστεφανή Σοφία, κλάδου ΥΕ16 Καθαρίστρια Γραφείου
 • Κυπραίου Μαρία, Καθαρίστρια Σχολείων

7.  Γραφείο ΚΕΠ

 • Σφακιανού Άννα-Μαρία, κλάδου ΚΕΠ Διοικητικός

8. Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών-Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας

 • Ορσάρης Γεώργιος, κλάδου ΔΕ Τεχνιτών Μηχανολόγων (αρμοδιότητες υπευθύνου επίβλεψης εργασιών των κατωτέρων υπαλλήλων)
 • Χαρτοφυλής Προκόπης, κλάδου ΔΕ24 Ηλεκτρολόγων
 • Χατζηνικολάου Κωνσταντίνος, κλάδου ΔΕ29 Οδηγός
 • Κουρζής Εμμανουήλ, κλάδου ΔΕ28 Χειριστής Μηχανημάτων
 • Κωνσταντίνου Γεώργιος, κλάδου ΔΕ29 Οδηγός
 • Τσιμισύρης Αντώνιος, κλάδου ΥΕ16 Καθαριότητας
 • Κάσδαγλης Στυλιανός, κλάδου ΥΕ16 Γενικών Καθηκόντων
 • Δρέπανος Μαχαήλ, κλάδου  ΥΕ16 Γενικών Καθηκόντων
 • Χατζηστεφανής Στέφανος, κλάδου ΥΕ16 Καθαριότητας
 • Χαρτοφύλης Νικόλαος,  κλάδου ΥΕ16 Καθαριότητας
 • Χατζηνικολαου Δημήτριος, κλάδου ΥΕ16 Καθαριότητας
 • Κετσές Δημήτριος, κλάδου ΥΕ16 Καθαριότητας
 • Κοντολεμάκης Παναγιώτης, κλάδου ΥΕ16 Καθαριότητας
 • Κοντολεμάκη Μαρία, κλάδου ΥΕ16 Καθαριότητας
 • Αναστασίου Αντώνιος, κλάδου ΥΕ16 Καθαριότητας

Παρατηρήσεις

 • Ο Δήμαρχος αναθέτει στο προσωπικό, τις αρμοδιότητες των αντίστοιχων οργανικών μονάδων όπως περιγράφονται αναλυτικά στα σχετικά άρθρα του ΟΕΥ του Δήμου μας.
 • Ο Δήμαρχος, εκτιμώντας τις υπηρεσιακές ανάγκες, δύναται με προφορική ή γραπτή εντολή του να αναθέτει σε όλους τους υπαλλήλους επιπλέον εργασίες ή καθήκοντα.
 • Οι Προϊστάμενοι – Υπεύθυνοι όλων των οργανικών μονάδων υπογράφουν την προέγκριση των πάσης φύσεως αδειών των υπαλλήλων αρμοδιότητάς τους, μετά την εκτίμηση των υπηρεσιακών αναγκών.
 • Προηγούμενες αποφάσεις που αφορούν επιμέρους θέματα ανάθεσης αρμοδιοτήτων συνεχίζουν να ισχύουν, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με την παρούσα απόφαση.

Εξουσιοδότηση Υπογραφών

 • Διατηρούνται σε ισχύ και έχουν εφαρμογή οι αποφάσεις Δημάρχου σχετικές με την εξουσιοδότηση υπαλλήλων για την υπογραφή συγκεκριμένων εγγράφων.
 • Η Προϊστάμενη  και οι Υπεύθυνοι όλων των οργανικών μονάδων υπογράφουν τις εισηγήσεις προς όλα τα συλλογικά ή μονομελή όργανα του Δήμου, για τα θέματα που άπτονται της αρμοδιότητάς τους.

Για να διαβάσετε το ΦΕΚ της έγκρισης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Νισύρου, πατήστε εδώ.

Χρήσιμες πληροφορίες

για τους επισκέπτες της Νισύρου