Τελευταία Νέα
Ο καιρός
 

Οι Αντιδήμαρχοι

Αντιδήμαρχος Εργοταξίου, Επίβλέψης Έργων Περιβάλλοντος – Καθαριότητας, Ύδρευσης, Αποχεύτευσης, Οχημάτων και Πρασίνου

Πάχος Βασίλειος

Αντιδήμαρχος Οικονομικού, Διοικητικού Προσωπικού, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Παρακολούθησης της Διοικητικής Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Τασιούλας Ευάγγελος

Αντιδήμαρχος Αναπτυξιακών Έργων των Οικισμών Νικειών και Εμποριού-Πάλων, Δημοτικής Περιουσίας, Πρωτογενούς Τομέα και Πολιτικής Προστασίας

Χασαπλαδάκης Δημήτριος

Χρήσιμες πληροφορίες

για τους επισκέπτες της Νισύρου