Τελευταία Νέα
Ο καιρός
 

ΔΗ.ΚΕ.Ν.

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Νισύρου, ΔΗ.Κ.Ε.Ν., έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Κορέντζελου Δήμητρα
Αντιπρόεδρος: Χαρτοφύλης Ηρακλής
Μέλη:

 • Κορωναίος Χριστοφής
 • Τασιούλας Ευάγγελος
 • Πάχος Βασίλειος
 • Τορίζης Γεώργιος
 • Νταριβιανάκης Γεώργιος

Αναπληρωτές:

 • Καρούτσου Ειρήνη
 • Χασαπλαδάκης Δημήτριος
 • Τριανταφύλλου Ιωάννης
 • Κατσιματίδου-Σφακιανού Άννα
 • Λογοθέτης Νικόλαος
 • Χαρτοφύλη Καλλιόπη
 • Σταματία Κυπραίου

Δραστηριότητα – Σκοπός

1. Δραστηριότητες σχετικές με την πολιτιστική ανάπτυξη:

 • Η ουσιαστική και ολοκληρωμένη πολιτιστική ανάπτυξη του Δήμου και η καλλιέργεια σε βάθος της καλλιτεχνικής ευαισθησίας και αγάπης για τις τέχνες, η προστασία της εθνικής πολιτιστικής ταυτότητας, η αναγωγή των πολιτιστικών πνευματικών και καλλιτεχνικών αγαθών σε οργανικά στοιχεία της καθημερινής ζωής και η ενεργητική και συνειδητή συμμετοχή των πολιτών στην πολιτιστική ζωή του Δήμου.
 • Η δημιουργία της απαραίτητης πολιτιστικής υποδομής. Η δημιουργία και ανάπτυξη της αναγκαίας υποδομής για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής και τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των κατοίκων του Δήμου και ιδιαίτερα των νέων.
 • Η διάδοση και η ανάπτυξη της καλλιτεχνικής παιδείας στους τομείς της μουσικής, του χορού, του κινηματογράφου, του θεάτρου και των άλλων οπτικοακουστικών μέσων, καθώς και των εικαστικών τεχνών.
 • Η κινηματογραφική εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση σε τομείς της κινηματογραφίας.
 • Η στήριξη, η διάδοση και ανάπτυξη της καλλιτεχνικής παιδείας, η στήριξη και διάδοση της σύγχρονης καλλιτεχνικής και πνευματικής δημιουργίας και η εξασφάλιση των συνθηκών που θα επιτρέψουν την άσκηση και ανάπτυξη των ατομικών δημιουργικών ικανοτήτων στους αντίστοιχους τομείς.
 • Η προβολή, ανάπτυξη και η διάδοση αυτών των τεχνών με τη διοργάνωση, παραγωγή και παρουσίαση πολιτιστικών εκδηλώσεων, καθώς και άλλων επιμορφωτικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων.
 • Η ανάπτυξη της συνεργασίας με τους μαζικούς πολιτιστικούς φορείς και τα ερασιτεχνικά συγκροτήματα του Δήμου και η παροχή με κάθε δυνατό τρόπο ηθικής και υλικής βοήθειας και τεχνικής υποστήριξης, με στόχο την ενίσχυση της ερασιτεχνικής δημιουργίας και τη διεύρυνση του πεδίου των πρωτοβουλιών και των παρεμβάσεών τους.
 • Η συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα του Δήμου για την από κοινού προώθηση και υλοποίηση πολιτιστικών, πνευματικών, παιδαγωγικών, εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών δραστηριοτήτων μέσα και έξω από τα σχολεία και η εξασφάλιση της ουσιαστικής συμμετοχής των μαθητικών κοινοτήτων και της νεολαίας γενικότερα στις δραστηριότητες της επιχείρησης.
 • Η ανάληψη και υλοποίηση Κοινοτικών (ΕΕ) και Εθνικών Προγραμμάτων εκπαιδευτικού, επιμορφωτικού, πολιτιστικού αναπτυξιακού και ερευνητικού χαρακτήρα.

Για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων η επιχείρηση θα αναπτύξει την δραστηριότητά της σε τρεις αλληλένδετους στόχους: τον εκπαιδευτικό, τον επιμορφωτικό και τον ψυχαγωγικό.
Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες (επαγγελματικά και ελεύθερα τμήματα σχολών) θα συνδυασθούν με ένα σύνολο επιμορφωτικών πρωτοβουλιών (όπως σχολές γονέων, σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού, σεμινάρια παιδαγωγικού περιεχομένου, σχολές αναλφάβητων, εργαστήρια, διαλέξεις, ημερίδες, συνέδρια κ.λπ.) με πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις (όπως θεατρικές και κινηματογραφικές παραστάσεις, προβολές, εκθέσεις, συναυλίες, φεστιβάλ κλπ).

2. Δραστηριότητες σχετικές με τον αθλητισμό

 • Η συνεργασία με τα αθλητικά σωματεία και τους λοιπούς φορείς του αθλητισμού του Δήμου, η στήριξη των δραστηριοτήτων τους, η οργάνωση και λειτουργία δημοτικού γυμναστηρίου, ερασιτεχνικών αθλητικών τμημάτων, η διοργάνωση περιοδικών και ετήσιων ομαδικών ή ατομικών αθλημάτων και αγώνων μαζικών αθλημάτων, η διοργάνωση αγώνων μηχανοκίνητου αθλητισμού, για την συμμετοχή των νέων και γενικότερα των κατοίκων της περιοχής του Δήμου σε αθλητικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις και μέσω αυτών η σημαντική, πολιτιστική, πνευματική και κοινωνική ανάπτυξη των κατοίκω της περιοχής του Δήμου και προώθηση συνεργασία με άλλους αθλητικούς φορείς.

3. Δραστηριότητες σχετικές με το περιβάλλον

 • Η εφαρμογή προγραμμάτων που έχουν σχέση με τη διαχείριση του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος της περιφέρειας του Δήμου, η ευαισθητοποίηση των δημοτών και κατοίκων σε αντίστοιχα θέματα, η προώθηση περιβαλλοντικής επιμόρφωσης, η ενεργός συμμετοχή σε σχετικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα ρύπανσης, κυκλοφορίας και πρασίνου του Δήμου, η ανάπτυξη και προώθηση συνεργασιών με Πανεπιστημιακούς και Δημόσιους γενικά Οργανισμούς και Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας.
 • Η αξιοποίηση και διαχείριση των ελεύθερων χώρων του Δήμου με τη δημιουργία χώρων περιπάτου, αθλητικών χώρων, χώρων ψυχαγωγίας και πολιτιστικών εκδηλώσεων.
 • Η εφαρμογή προγράμματος ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή.
 • Η οργάνωση και επέκταση των δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με τον καλλωπισμό και την αισθητική των οικισμών του Δήμου.
 • Η δημιουργία τμήματος Κυκλοφοριακής Αγωγής και Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ηλικίας μέχρι 12.
 • Η διαχείριση του Ηφαιστειολογικού Μουσείου της Νισύρου και οποιασδήποτε άλλης υποδομής, στα πλαίσια της ευρύτερης διαχείρισης του ηφαιστείου της Νισύρου.
 • Η ανάπτυξη συνεργασιών με κοινοτικούς, δημόσιους, πανεπιστημιακούς οργανισμούς, ιδιωτικούς φορείς, επιχειρήσεις και φορείς κοινής ωφέλειας για την προώθηση γενικά προγραμμάτων και ενεργειών, με σκοπό την προστασία και την ανάδειξη του φυσικού πλούτου της Νισύρου. Συμμετοχή σε αντίστοιχες Προγραμματικές Συμβάσεις.

4. Δραστηριότητες σχετικές με την Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια

 • Η οργάνωση των υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, η βελτίωση της ποιότητας ζωής και η εξασφάλιση των απαραίτητων υποδομών για την υλοποίηση σχετικών προγραμμάτων.

Ειδικότερα στις δραστηριότητες Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας της Επιχείρησης συμπεριλαμβάνονται:

 • Η δημιουργία και λειτουργία τμημάτων Υγείας Προληπτικής Υγιεινής, Ψυχολογικής Υποστήριξης και Ιατρικής Συμβουλευτικής.
 • Η λειτουργία Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.).
 • Η υλοποίηση ειδικών προγραμμάτων Α.Μ.Ε.Α.
 • Η υλοποίηση προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι».
 • Η λειτουργία Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών.
 • Η οργάνωση και λειτουργία παιδότοπων.
 • Η λειτουργία Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ).

Επίσης:

 • Η οργάνωση ομάδων ανθρωπιστικής βοήθειας, εθελοντισμού και προσφοράς υπηρεσιών σε έκτακτα περιστατικά (φωτιές – πλημμύρες – σεισμοί κ.λπ.).
 • Η έκδοση πληροφοριακού υλικού και γενικά εκδόσεων για την ενημέρωση των κατοίκων του Δήμου σχετικά με τις Υπηρεσίες Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών.
 • Η ανάπτυξη συνεργασιών με κοινοτικούς, δημόσιους, πανεπιστημιακούς οργανισμούς, ιδιωτικούς φορείς, επιχειρήσεις και φορείς κοινής ωφέλειας για την προώθηση γενικά προγραμμάτων υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής πολιτικής και βελτίωση της ποιότητας ζωής. Συμμετοχή σε αντίστοιχες Προγραμματικές Συμβάσεις.

5. Λειτουργία Πολυκέντρου ενημέρωσης

 • Λειτουργία Πολυκέντρου ενημέρωσης με τη συνδρομή των Υπουργείων Εργασίας, Ανάπτυξης, Γεωργίας, Εσωτερικών, Παιδείας και Υγείας Πρόνοιας με έδρα τη Νίσυρο και σκοπό την παροχή πληροφοριών σε θέματα προώθησης της απασχόλησης, ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας και κοινωνικής μέριμνας.

6. Εκδόσεις – Εκτυπώσεις

 • Η έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων, περιοδικών πολιτιστικού και τουριστικού περιεχομένου για τη συνεχή επικοινωνία με τους κατοίκους και δημότες του Δήμου μέσα από ένα «φιλικό» έντυπο και τη δημιουργία βήματος για την αμφίδρομη ανάπτυξη των ιδεών του Δήμου, των δημοτών, κατοίκων και των εργαζομένων στο Δήμο.

7. Διαφημίσεις

 • Η εκμετάλλευση των κοινοχρήστων χώρων για την προβολή μέσω των διαφημιστικών στοιχείων, ιδεών και μηνυμάτων του Δήμου και της Επιχείρησης που έχουν σχέση με την κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη, την κοινωνική μέριμνα, τον αθλητισμό, το περιβάλλον, την επιμόρφωση και την ψυχαγωγία των κατοίκων του.

8. Τεχνικός – Κατασκευαστικός Τομέας

 • Η συντήρηση και διαχείριση υποδομών πολιτιστικής κληρονομιάς, ιδιοκτησίας του Δήμου. Υπάρχουν δημοτικά ακίνητα, που παρουσιάζουν μεγάλο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον και μελλοντικά ενδέχεται να αξιοποιηθούν, σε κοινωφελείς, πολιτιστικούς και συναφείς σκοπούς.
 • Η εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας.

9. Αξιοποίηση τοπικών παραδοσιακών ή μη προϊόντων

 • Η λειτουργία εργαστηρίων για την παραγωγή παραδοσιακών τοπικών προϊόντων με τη συνεργασία των κατοίκων του Δήμου και η οργάνωση της προώθησής τους.
 • Η λειτουργία δημοτικού ελαιοτριβείου, τυροκομείου, σφαγείων, κ.λπ. για την υποστήριξη της τοπικής παραγωγής.

10. Λοιπές δραστηριότητες

 • Η αξιοποίηση – εκμετάλλευση ακινήτων και χώρωιδιοκτησίας του Δήμου που θα παραχωρηθούν στην επιχείρηση. Οι υποδομές αυτές θα συνάδουν με τον κοινωφελή της χαρακτήρα, δε θα έχουν εμπορικό χαρακτήρα και η εκμετάλλευση τους θα αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση των κατοίκων, στην ανάπτυξη του Δήμου και στην επίτευξη των καταστατικών σκοπών της επιχείρησης.
 • Η οργάνωση δημοτικής συγκοινωνίας, για την διευκόλυνση της μετακίνησης των μαθητών και γενικά όλων των κατοίκων, μεταξύ των οικισμών.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Χρήσιμες πληροφορίες

για τους επισκέπτες της Νισύρου