Τελευταία Νέα
Ο καιρός
 

Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος

Ο  Δήμαρχος Νισύρου προκηρύσσει δημοπρασία για την αγορά ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί ως σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων. Το ακίνητο πρέπει να έχει έκταση από 30 τ.μ. έως 40 τ.μ. και να......

Ο Δήμος Νισύρου ενδιαφέρεται να αγοράσει ακίνητο στην περιοχή Αυλάκι στα Νικειά Νισύρου. Το συγκεκριμένο ακίνητο θα αξιοποιηθεί ως χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων και διάβασης στην παραλία....

Ο Δήμος Νισύρου ενδιαφέρεται να αγοράσει ακίνητο - οικόπεδο στην περιοχή «Τάβλα του Γυαλού-Πιαούλι». Το συγκεκριμένο ακίνητο-οικόπεδο θα καλύψει τις ανάγκες του τμήματος καθαριότητας του Δήμου Νισύρου....

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ έτους 2020 Για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων / μελετών /παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, σύμφωνα µε το άρθρο 118, παρ. 5 του ν.4412/2016.  ......

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2019 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ Για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων / μελετών / παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, σύμφωνα µε το άρθρο 118, παρ. 5......

Αναρτήθηκε σήμερα στις 16 – 10 – 2018, πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για εγγραφή στους καταλόγους της Νισύρου για το 2018, σε μια ή περισσότερες από κατηγορίες έργων/μελετών όπως αυτές αναγράφονται......

Ο Δήμαρχος Νισύρου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΤΡΑΚΥΚΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΔΟΥ”, σύμφωνα με το άρθρ. 117 του Ν.4412/2016, με σφραγισμένες......

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ No GR02.02ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2009-2014 (ΧΜ ΕΟΧ 2009 – 2014) Πρόγραμμα: GR02 – Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων......

Χρήσιμες πληροφορίες

για τους επισκέπτες της Νισύρου