Τελευταία Νέα
Ο καιρός
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ καταλόγου απευθείας ανάθεσης έτους 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ καταλόγου απευθείας ανάθεσης έτους 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ έτους 2020

Για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων / μελετών /παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, σύμφωνα µε το άρθρο 118, παρ. 5 του ν.4412/2016.

 

 Χρήσιμες πληροφορίες

για τους επισκέπτες της Νισύρου