Τελευταία Νέα
Ο καιρός
 

Διευκρίνιση για τον διαγωνισμό της “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ”

Διευκρίνιση για τον διαγωνισμό της “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ”

Στα πλαίσια του διαγωνισμού της προμήθειας μεμβρανών αντίστροφης ώσμωσης με Αρ. Πρωτ. 3126-10/10/2017 του Δήμου Νισύρου, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε το εξής:

Στο Άρθρο 8 της διακήρυξης όπου αναφέρονται τα περιεχόμενα του φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», θα πρέπει να συμπεριληφθεί συμπληρωμένο και το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) του Παραρτήματος IV.



Χρήσιμες πληροφορίες

για τους επισκέπτες της Νισύρου