Τελευταία Νέα
Ο καιρός
 

Νίσυρος 19-12-2017 / Προκήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Πλειοδοτικού Διαγωνισμού

Νίσυρος 19-12-2017 / Προκήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Πλειοδοτικού Διαγωνισμού

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ:

«Ανακαίνιση, επέκταση, αναβάθμιση, λειτουργία,
συντήρηση και εκμετάλλευση των Δημοτικών Λουτρών Νισύρου»
CPV:70110000

Οι Δημοτικές Τουριστικές Επιχειρήσεις Νισύρου (ΔΗ.ΤΟΥΡ.Ε.Ν.Α.Ε.),προκηρύσσουν ανοικτό διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης στο έργο: «Ανακαίνιση, επέκταση, αναβάθμιση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση των Δημοτικών Λουτρών Νισύρου».
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τετάρτη 21 Μαρτίου (ώρα 12.00), στα γραφεία των ΔΗ.ΤΟΥΡ.Ε.Ν. ΑΕ, στη νήσο Νίσυρο του Νομού Δωδεκανήσων (ΤΚ 85303).
Για τον σκοπό αυτό, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο καλείται να εκδηλώσει ενδιαφέρον, υποβάλλοντας, εμπρόθεσμα, την προσφορά του με τα προβλεπόμενα στην παρούσα έγγραφα και λοιπά δικαιολογητικά.

Για να διαβάσετε την προκήρυξη, πατήστε εδώ.Χρήσιμες πληροφορίες

για τους επισκέπτες της Νισύρου