Τελευταία Νέα
Ο καιρός
 

Διαγωνισμοί

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ME ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ»   Ο Δήμαρχος Νισύρου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την......

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ» Ο Δήμαρχος Νισύρου προκηρύσσει......

Ο  Δήμαρχος Νισύρου προκηρύσσει δημοπρασία για την αγορά ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί ως σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων. Το ακίνητο πρέπει να έχει έκταση από 30 τ.μ. έως 40 τ.μ. και να......

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ»   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό (ΑΔΑΜ:......

Σας ενημερώνουμε πως στο κείμενο της διακήρυξης που δημοσιεύθηκε σχετικά με τον συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της γενικής υπηρεσίας με τίτλο: “Μίσθωση μηχανημάτων......

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ» Ο Δήμαρχος Νισύρου προκηρύσσει......

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: « ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες......

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Αριθ. Πρωτ: 6420/07.10.2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                                    ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                            ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ                                                                   Μανδράκι, Νίσυρος Τηλ.:      2242360515 Fax:       2242049535 Πληροφ.: κα. Κετσέ Άννα E-mail:    [email protected]   Δ Ι Α Κ......

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   Ο Δήμος Νισύρου , προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΩΝ ΝΙΣΥΡΟΥ με συνολικό προϋπολογισμό 141.000,00 € (συμπεριλαμβάνει δαπάνη εργασιών, Γ.Ε.......

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ Ο Δήμος Νισύρου, κατ’ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ. Β’) απόφασης του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία δημόσιας......

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ Ο Δήμος Νισύρου, κατ’ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ. Β’) απόφασης του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία δημόσιας......

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ Ο Δήμος Νισύρου, κατ’ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ. Β’) απόφασης του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία δημόσιας......

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ»   Ο Δήμαρχος Νισύρου  ......

Ο Δήμος Νισύρου, κατ’ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ. Β’) απόφασης του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου της παρ.8α του άρθ. 221 του Ν.4412/2016....

Ο Δήμαρχος Νισύρου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες κίνησης των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Νισύρου και της ΔΗ.Κ.Ε.Ν., σύμφωνα......

Ο Δήμαρχος Νισύρου Προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσιών Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ”,......

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ Προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου......

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Δ. ΝΙΣΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020»   Ο Δήμαρχος Νισύρου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη......

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ (2) ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΝΙΣΥΡΟΥ»   Ο Δήμαρχος Νισύρου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης......

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Προμήθεια ενός (1) μεταχειρισμένου βυτιοφόρου λυμάτων 10m3»   Ο Δήμαρχος Νισύρου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο......

Ο Δήμαρχος Νισύρου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας “ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ  ΟΔΟΥ ΚΑΡΔΙΑ – ΜΑΚΡΥ ΚΟΜΜΑΤΙ Δ.......

Αναρτήθηκαν σήμερα 10 Οκτωβρίου 2017 η διακήρυξη και η προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο “Προμήθεια Μεμβρανών Αντίστροφης Ώσμωσης” προϋπολογισμού 40.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017 στα γραφεία του Δήμου......

Νίσυρος 10 – 5 – 2017 Ο Δήμαρχος Νισύρου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες κίνησης των οχημάτων κίνησης και των μηχανημάτων του Δήμου,......

Αναρτήθηκε σήμερα 12 Οκτωβρίου 2017 η διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ (προμήθεια κόκκων καουτούκ)” για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας κόκκων καουτσούκ, σύμφωνα με το άρθρ.117 του Ν.4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές......

Αναρτήθηκε σήμερα 6 Ιουνίου 2017 στην ιστοσελίδα του Δήμου Νισύρου www.nisyros.gr, η προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας ενός απορριμματοφόρου με ηλεκτροκίνηση, σύμφωνα με το άρθρ.117 του Ν.4412/2016, με σφραγισμένες......

Ανακοινώθηκε σήμερα 15 Μαρτίου 2018 από τις Δημοτικές Τουριστικές Επιχειρήσεις Νισύρου (ΔΗ.ΤΟΥΡ. Ε.Ν Α.Ε.) και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Νισύρου, η παράταση προθεσμίας για την υποβολή προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου του έργου “Ανακαίνιση,......

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση, επέκταση, αναβάθμιση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση των Δημοτικών Λουτρών Νισύρου» CPV:70110000 Οι Δημοτικές Τουριστικές Επιχειρήσεις Νισύρου (ΔΗ.ΤΟΥΡ.Ε.Ν.Α.Ε.),προκηρύσσουν......

Οι Δημοτικές Τουριστικές Επιχειρήσεις Νισύρου Α.Ε. (ΔΗ.ΤΟΥΡ.Ε.Ν. Α.Ε.) προκήρυξε ανοικτό διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης στο έργο: «Ανακαίνιση, επέκταση, αναβάθμιση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση των Δημοτικών Λουτρών Νισύρου». Ο......

Στα πλαίσια του διαγωνισμού της προμήθειας μεμβρανών αντίστροφης ώσμωσης με Αρ. Πρωτ. 3126-10/10/2017 του Δήμου Νισύρου, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε το εξής: Στο Άρθρο 8 της διακήρυξης όπου αναφέρονται τα περιεχόμενα του φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»,......

Αναρτήθηκε σήμερα 23 – 3 – 2018 η Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΩΝ”προϋπολογισμού  24.180,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 03/04/2018 ημέρα Τρίτη......

Αναρτήθηκε σήμερα 23 – 3 – 2018 η διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της «προμήθειας κερκίδων για το δημοτικό γήπεδο» σύμφωνα με το άρθρ.117 του Ν.4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές σε......

Αναρτήθηκε σήμερα 30 – 3 – 2018 η διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της «Προμήθειας Υλικών για Επισκευή – Οδόστρωση Περιφερειακής οδού Μανδρακίου Δ. Νισύρου» με κριτήριο ανάθεσης την......

Αναρτήθηκε σήμερα 16.10.2018 στην ιστοσελίδα του Δήμου η προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την “Προμήθεια Φορητής Μονάδας Αφαλάτωσης Θαλασσινού Νερού Ημερήσιας Παραγωγής 300 κυβικών μέτρων” με σφραγισμένες......

Ο Δήμος Νισύρου, προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την ανάθεση του έργου: ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΙΣΥΡΟΥ με συνολικό προϋπολογισμό 64.000,00 €(συμπεριλαμβάνει δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε., απρόβλεπτα, αναθεώρηση και......

Ο Δήμος Νισύρου, προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την ανάθεση του έργου: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΝΙΣΥΡΟΥ με συνολικό προϋπολογισμό 50.000,00 € (συμπεριλαμβάνει δαπάνη εργασιών, Γ.Ε.......

Ο Δήμος Νισύρου, προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την ανάθεση του έργου: ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΧΥΤΑ ΝΙΣΥΡΟΥ με συνολικό προϋπολογισμό 143.000,00 € (συμπεριλαμβάνει δαπάνη εργασιών, Γ.Ε.......

Ο Δήμαρχος Νισύρου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ”με σφραγισμένες προσφορές σε ενιαίο έντυπο προσφοράς με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλώτερη τιμή.......

Χρήσιμες πληροφορίες

για τους επισκέπτες της Νισύρου