Τελευταία Νέα
Ο καιρός
 

Διαγωνισμοί

Ο Δήμος Νισύρου, προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την ανάθεση του έργου: ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΙΣΥΡΟΥ με συνολικό προϋπολογισμό 64.000,00 €(συμπεριλαμβάνει δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε., απρόβλεπτα, αναθεώρηση και......

Ο Δήμαρχος Νισύρου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ”με σφραγισμένες προσφορές σε ενιαίο έντυπο προσφοράς με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλώτερη τιμή.......

Αναρτήθηκαν σήμερα 10 Οκτωβρίου 2017 η διακήρυξη και η προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο “Προμήθεια Μεμβρανών Αντίστροφης Ώσμωσης” προϋπολογισμού 40.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017 στα γραφεία του Δήμου......

Αναρτήθηκε σήμερα 12 Οκτωβρίου 2017 η διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ (προμήθεια κόκκων καουτούκ)” για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας κόκκων καουτσούκ, σύμφωνα με το άρθρ.117 του Ν.4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές......

Αναρτήθηκε σήμερα 23 – 3 – 2018 η Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΩΝ”προϋπολογισμού  24.180,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 03/04/2018 ημέρα Τρίτη......

Αναρτήθηκε σήμερα 30 – 3 – 2018 η διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της «Προμήθειας Υλικών για Επισκευή – Οδόστρωση Περιφερειακής οδού Μανδρακίου Δ. Νισύρου» με κριτήριο ανάθεσης την......

Αναρτήθηκε σήμερα 23 – 3 – 2018 η διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της «προμήθειας κερκίδων για το δημοτικό γήπεδο» σύμφωνα με το άρθρ.117 του Ν.4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές σε......

Στα πλαίσια του διαγωνισμού της προμήθειας μεμβρανών αντίστροφης ώσμωσης με Αρ. Πρωτ. 3126-10/10/2017 του Δήμου Νισύρου, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε το εξής: Στο Άρθρο 8 της διακήρυξης όπου αναφέρονται τα περιεχόμενα του φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»,......

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση, επέκταση, αναβάθμιση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση των Δημοτικών Λουτρών Νισύρου» CPV:70110000 Οι Δημοτικές Τουριστικές Επιχειρήσεις Νισύρου (ΔΗ.ΤΟΥΡ.Ε.Ν.Α.Ε.),προκηρύσσουν......

Ανακοινώθηκε σήμερα 15 Μαρτίου 2018 από τις Δημοτικές Τουριστικές Επιχειρήσεις Νισύρου (ΔΗ.ΤΟΥΡ. Ε.Ν Α.Ε.) και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Νισύρου, η παράταση προθεσμίας για την υποβολή προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου του έργου “Ανακαίνιση,......

Χρήσιμες πληροφορίες

για τους επισκέπτες της Νισύρου