Τελευταία Νέα
Ο καιρός
 

Διαγωνισμοί

Ο Δήμαρχος Νισύρου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας “ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ  ΟΔΟΥ ΚΑΡΔΙΑ – ΜΑΚΡΥ ΚΟΜΜΑΤΙ Δ. ΝΙΣΥΡΟΥ»”,...

Αναρτήθηκαν σήμερα 10 Οκτωβρίου 2017 η διακήρυξη και η προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο "Προμήθεια Μεμβρανών Αντίστροφης Ώσμωσης" προϋπολογισμού 40.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017 στα γραφεία του Δήμου...

Νίσυρος 10 - 5 - 2017 Ο Δήμαρχος Νισύρου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες κίνησης των οχημάτων κίνησης και των μηχανημάτων του Δήμου, της...

Αναρτήθηκε σήμερα 12 Οκτωβρίου 2017 η διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ (προμήθεια κόκκων καουτούκ)" για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας κόκκων καουτσούκ, σύμφωνα με το άρθρ.117 του Ν.4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές...

Αναρτήθηκε σήμερα 6 Ιουνίου 2017 στην ιστοσελίδα του Δήμου Νισύρου www.nisyros.gr, η προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας ενός απορριμματοφόρου με ηλεκτροκίνηση, σύμφωνα με το άρθρ.117 του Ν.4412/2016, με σφραγισμένες...

Ανακοινώθηκε σήμερα 15 Μαρτίου 2018 από τις Δημοτικές Τουριστικές Επιχειρήσεις Νισύρου (ΔΗ.ΤΟΥΡ. Ε.Ν Α.Ε.) και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Νισύρου, η παράταση προθεσμίας για την υποβολή προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου του έργου "Ανακαίνιση,...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση, επέκταση, αναβάθμιση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση των Δημοτικών Λουτρών Νισύρου» CPV:70110000 Οι Δημοτικές Τουριστικές Επιχειρήσεις Νισύρου (ΔΗ.ΤΟΥΡ.Ε.Ν.Α.Ε.),προκηρύσσουν ανοικτό διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισμό για την...

Οι Δημοτικές Τουριστικές Επιχειρήσεις Νισύρου Α.Ε. (ΔΗ.ΤΟΥΡ.Ε.Ν. Α.Ε.) προκήρυξε ανοικτό διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης στο έργο: «Ανακαίνιση, επέκταση, αναβάθμιση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση των Δημοτικών Λουτρών Νισύρου». Ο προϋπολογισμός...

Στα πλαίσια του διαγωνισμού της προμήθειας μεμβρανών αντίστροφης ώσμωσης με Αρ. Πρωτ. 3126-10/10/2017 του Δήμου Νισύρου, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε το εξής: Στο Άρθρο 8 της διακήρυξης όπου αναφέρονται τα περιεχόμενα του φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», θα...

Χρήσιμες πληροφορίες

για τους επισκέπτες της Νισύρου