Τελευταία Νέα
Ο καιρός
 

Νέα

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα- 11-ατόμων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού...

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ   Έχοντας λάβει υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 “Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων” (ΦΕΚ 114/τ.Α'/2006). Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ Α’ 55/11.03.2020 δημοσιεύτηκε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID–19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του ...

 Έκτακτες ρυθμίσεις εξυπηρέτησης καταναλωτών.   Σεβόμενοι τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας για την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού, από Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 παρακαλούμε να περιοριστούν οι συναλλαγές των δημοτών με φυσική παρουσία...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Στον παρακάτω σύνδεσμο στην επίσημη σελίδα του ΕΟΔΥ  μπορείτε να βρείτε οδηγίες για το πως πρέπει να συμπεριφερόμαστε απέναντι στον Covid-19 https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/  ...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 3η  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΣΥΡΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΙΟΥ Covid-19 Αγαπητοί συμπολίτες, η περίοδος που διανύουμε είναι από τις πιο δύσκολα διαχειρίσιμες περιόδους όπου καλούμαστε ο καθένας ατομικά και συλλογικά να...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Θέμα: Έναρξη λειτουργίας πλατφόρμας για τη δήλωση ή διόρθωση τ.μ ακινήτων Από την Πέμπτη 27/02/2020 άνοιξε η πλατφόρμα Δήλωσης και Διόρθωσης ΤΜ Ακινήτων http://tetragonika.govapp.gr η οποία αποτελεί μια πρωτοποριακή λύση προς...

Σε απόλυτη συνάρτηση με τη βάση πληροφοριών και ενημέρωσης του Υπουργείου Υγείας και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας , και σε συνέχεια της ενημέρωσης από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ),...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από τις 28/02/2020- 02/03/2020 θα βρίσκεται στο νησί μας κλιμάκιο των «Γιατρών του Αιγαίου-Πα.Γ.Ν.Η» οι οποίοι θα εξετάσουν σύμφωνα με τον  πίνακα. Σημείωση :...

Χρήσιμες πληροφορίες

για τους επισκέπτες της Νισύρου