"Ανακοίνωση πρόσκλησης διαπραγμάτευσης για ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων."

Σήμερα Παρασκευή 15 Ιουλίου 2016, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Νισύρου, η ανοκοίνωση πρόσκλησης διαπραγμάτευσης για την ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Τρίτη 19 - 7 - 2016, ώρα 13:30 στο Δημοτικό κατάστημα. Για να δείτε την ανακοίνωση - πρόσκληση. πατήστε εδώ.