"Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος"

Ο Δήμαρχος Νισύρου, ανακοίνωσε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κατάθεση προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για το σύνολο των ειδών ατομικής προστασίας, για τις ανάγκες τού προσωπικού του Δήμου Νισύρου. Για να δείτε την πρόσκληση, πατήστε εδώ.

Για να δείτε την τεχνική έκθεση, τον ενδεικτικό προ¨ϋπολογισμό και τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών, πατήστε εδώ.