Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων

ypeka

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ No GR02.02ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2009-2014 (ΧΜ ΕΟΧ 2009 - 2014)
Πρόγραμμα:
GR02 - Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων

Παραδοτέο:
«Αύξηση της γνώσης και της ευαισθητοποίησης σχετικά με την προστασία και διαχείριση υδατικών συστημάτων που παρουσιάζουν περιβαλλοντικά προβλήματα ή απώλεια βιοποικιλότητας»

Για να διαβασετε την πρόσκληση, πατήστε εδώ.