Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων

ypeka

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ No GR02.02ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2009-2014 (ΧΜ ΕΟΧ 2009 - 2014)
Πρόγραμμα:
GR02 - Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων

Παραδοτέο:
«Αύξηση της γνώσης και της ευαισθητοποίησης σχετικά με την προστασία και διαχείριση υδατικών συστημάτων που παρουσιάζουν περιβαλλοντικά προβλήματα ή απώλεια βιοποικιλότητας»

Για να διαβασετε την πρόσκληση, πατήστε εδώ.

"Προκήρυξη διαγωνισμού, για τη μίσθωση του κυλικείου του Γυμνασίου."

Η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  του Δήμου Νισύρου προκηρύσσει, δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την μίσθωση του κυλικείου του Γυμνασίου ΛΤ Νισύρου.
Ο διαγωνισμός θα γίνει δημόσια στο γραφείο του Διευθυντή του Γυμνασίου  στις 17 Ιουνίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 μ.μ.. Για να δείτε την προκήρυξη, πατήστε εδώ.

"Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος"

Ο Δήμαρχος Νισύρου, ανακοίνωσε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κατάθεση προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για το σύνολο των ειδών ατομικής προστασίας, για τις ανάγκες τού προσωπικού του Δήμου Νισύρου. Για να δείτε την πρόσκληση, πατήστε εδώ.

Για να δείτε την τεχνική έκθεση, τον ενδεικτικό προ¨ϋπολογισμό και τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών, πατήστε εδώ.

"Ανακοίνωση πρόσκλησης διαπραγμάτευσης για ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων."

Σήμερα Παρασκευή 15 Ιουλίου 2016, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Νισύρου, η ανοκοίνωση πρόσκλησης διαπραγμάτευσης για την ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Τρίτη 19 - 7 - 2016, ώρα 13:30 στο Δημοτικό κατάστημα. Για να δείτε την ανακοίνωση - πρόσκληση. πατήστε εδώ.

"Προκήρυξη για την πλήρωση θέσης προϊσταμένου στις Οιονομικές και διοικητικές υπηρεσίες του Δήμου."

Με απόφαση του Δημάρχου Χριστοφή Ι. Κορωναίου, προκήρυχθηκε πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσης προϊσταμένου στις Οικονομικές και διοικητικές υπηρεσίες του Δήμου. Για να διαβάσετε την προκήρυξη - πρόσκληση πατήστε εδώ.

259461