Το Δημοτικό Συμβούλιο

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου: Μιχάλης Ανδριώτης

Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου: Στάθης Κυπραίος

Αντιδήμαρχος: Βαγγέλης Μελαχροινάκης

Αναπληρωτής Αντιδήμαρχος: Ιάκωβος Χατζηνικολάου

Γραμματέας: Ειρήνη Καρούτσου

Μέλη: