Νικόλαος Χαρίτος 1963 - 1964

Στο τέλος της δεύτερης θητείας του ο Γεώργιος Γιαλούρης και συγκεκριμένα περί το 1963, παραιτήθηκε οικειοθελώς και ακολούθησε το μεταναστευτικό ρεύμα προς την Αμερική, οπότε καθήκοντα Δημάρχου μέχρι το τέλος της δημαρχιακής περιόδου ανατέθηκαν στον πλειοψηφήσαντα σύμβουλο Νικολιό Χαρίτο. Έτσι, ο Νικόλαος Χαρίτος διτέλεσε Δήμαρχος Νισύρου μέχρι τις εκλογές του 1964.