Εργασίες στον "Κουκουμά"

Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση των εργασιών επισκευής του τοιχείου στην περιοχή Κουκουμά, μπροστά από την οικία Παπακώστα. Πέτρες με βάρος μερικών τόνων έχουν τοποθετηθεί στη βάση του τοιχείου για να το προστατεύσουν από τις alternativas al viagra naturales μεγάλες φουρτούνες του χειμώνα, Στη συνέχεια θα επισκευαστεί η εξωτερική πλευρά του δρόμου. Το τοιχείο κατέρρευσε πρίν επτά χρόνια περίπου και υπήρχε κίνδυνος να διακοπεί η σύνδεση του Μανδρακίου με τους άλλους οικισμούς με μια μεγάλη τρικυμία.