Για διαβούλευση οι "Κανονισμοί "Καθαριότητας και Προστασίας Περιβάλλοντος"

Αναρτήθηκαν για διαβούλευση σήμερα 21 Νοεμβρίου 2016, στην ιστοσελίδα του Δήμου Νισύρου, οι alternativas al viagra naturales "Κανονισμοί "Καθαριότητας και  Προστασίας Περιβάλλοντος".

Για ναδείτε τους κανονισμούς, πατήστε εδώ.