Για διαβούλευση ο "Κανονισμός Χρήσης Παραχωρούμενων Κοινόχρηστων Χώρων"

Αναρτήθηκε για διαβούλευση σήμερα 21 Νοεμβρίου 2016, στην ιστοσελίδα του Δήμου Νισύρου, ο "Κανονισμός Χρήσης Παραχωρούμενων Κοινόχρηστων Χώρων".

Για να δείτε τον κανονισμό, πατήστε εδώ.