"Από τις δραστηριότητες του συνεργείου του Δήμου."

Το συνεργείο του Δήμου δούλευε ασταμάτητα όλη την περίοδο του καλοκαιριού φροντίζοντας καθημερινά για την ελαχιστοποίηση των προβλημάτων, την καθαριότητα των οικισμών και των δρόμων καθώς και τη συντήρηση της περιουσίας του Δήμου. Στη φωτογραφίες βλέπετε τις εργασίες συντήρησης των δεξαμενών νερού στο Μανδράκι, τη συντήρηση και ανακαίνιση του ελικοδρομίου και τη μεταφόρτωση των ανακυκλώσιμων υλικών στο μεγάλο φορτηγό για Αθήνα.