Δέκα (10) θέσεις εργασίας από τον ΟΑΕΔ για το Δήμο Νισύρου.

Ο Δήμος μας είναι στην περιχαρή θέση να ανακοινώσει την έγκριση 10 θέσεων εργασίας πεντάμηνους διάρκειας για τον Δήμο Νισύρου απο τον ΟΑΕΔ. Οι θέσεις αυτές είναι γενικών καθηκόντων. Οι ενδιαφερόμενοι για αίτηση μπορούν να βρούν όλα τα στοιχεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.oaed.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2728&Itemid=979&lang=el
Στο παράρτημα I, στον αριθμό 3865 είναι η αναφορά στο Δήμο Νισύρου.