Νίσυρος 22 - 2 - 2017. Δελτίο Τύπου

«ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΙΣΥΡΟΥ»

Η επέτειος των 70 χρόνων της απελευθέρωσης της Δωδεκανήσου, βρίσκει την κατάσταση των σχολείων της Νισύρου στο καλύτερο επίπεδο από ποτέ. Η μόρφωση ως δημόσιο κοινωνικό αγαθό που η πολιτεία οφείλει να προσφέρει δωρεάν βρίσκεται σε επίπεδο πολύ υψηλό.
Τα στοιχεία που προκύπτουν από τη διεύθυνση του Δημοτικού σχολείου, του Γυμνασίου-Λ/Τ Νισύρου, του Παιδικού Σταθμού και του Νηπιαγωγείου  για το σχολικό έτος 2016-2017  έχουν ως εξής:

Δημοτικό σχολείο- 13 εκπαιδευτικοί:

 • 7 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ70 δασκάλων.
 • 1 εκπαιδευτικός κλάδου Φυσικής Αγωγής.
 • 1 εκπαιδευτικός κλάδου Πληροφορικής.
 • 1 εκπαιδευτικός κλάδου  Μουσικής.
 • 1 εκπαιδευτικός κλάδου  Αγγλικών.
 • 1 εκπαιδευτικός κλάδου  Γαλλικών (διάθεση από το Γυμνάσιο).
 • 1 εκπαιδευτικός κλάδου  Ειδικής Αγωγής για Παράλληλη Στήριξη.

Σύνολο μαθητών : 53

Γυμνάσιο-Λ.Τ Νισύρου- 15 εκπαιδευτικοί:

 • 1 εκπαιδευτικός κλάδου  Αγγλικής Φιλολογίας.
 • 1 εκπαιδευτικός κλάδου   Γαλλικής Φιλολογίας.
 • 1 εκπαιδευτικός κλάδου   Κοινωνιολογίας.
 • 2 εκπαιδευτικοί κλάδου  Μαθηματικών.
 • 1 εκπαιδευτικός κλάδου  Μουσικής.
 • 1 εκπαιδευτικός κλάδου Πληροφορικής.
 • 4 εκπαιδευτικοί κλάδου Φιλολόγων.
 • 1 εκπαιδευτικός κλάδου  Φιλολόγων Ειδικής Αγωγής.
 • 1 εκπαιδευτικός κλάδου Φυσικής Αγωγής.
 • 1 εκπαιδευτικός κλάδου Φυσικής.
 • 1 εκπαιδευτικός κλάδου Χημείας.

Σύνολο μαθητών : 52

Νηπιαγωγείο: 2 Νηπιαγωγοί , 22 παιδιά

Πέραν αυτού ο Δήμος Νισύρου λειτουργεί παιδικό σταθμό με ένα βρεφονηπιοκόμο σε σύνολο 16 παιδιών.