Νίσυρος 16 - 1 - 2017. Δελτίο Τύπου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ

Την Παρασκευή 13η Ιανουαρίου, σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Τουριστικής Επιχείρισης Νισύρου (ΔΗ.ΤΟΥΡ.Ε.Ν) Α.Ε. στην οποία παρευρέθησαν εκπρόσωποι της εταιρίας MAZARS που εκπόνησε την οικονομοτεχνική μελέτη των Ιαματικών Λουτρών, αποφασίστηκε ομόφωνα η παραχώρηση των Δημοτικών Ιαματικών Λουτρών Νισύρου σε εταιρεία Σ.Δ.Ι.Τ. (Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα) που θα δημιουργηθεί από τον επενδυτή που θα προκύψει από τον επικείμενο διεθνή διαγωνισμό.
Η επένδυση για τα Ιαματικά Λουτρά είναι του ύψους των 5 εκατομυρίων ευρώ για την κατασκευή ξενοδοχειακής μονάδας επιπέδου 5 αστέρων η οποία θα παρέχει εργασία σε 25 άτομα. Η μίσθωση θα είναι διάρκειας 30 ετών, με δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον 10 έτη.

Με την ευχή ότι όλα θα προχωρήσουν καλά στο επόμενο μικρό χρονικό διάστημα, το όνειρο όλων των Νισύριων για σύγχρονα  Ιαματικά Λουτρά θα γίνει πραγματικότητα. Τα Ιαματικά Λουτρά θα συμβάλουν τα μέγιστα στη δημιουργία νέας μορφής τουριστικής ανάπτυξης της Νισύρου και θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην παροχή εργασίας σε πολλούς νέους ανθρώπους που θέλουν να μείνουν μόνιμα στο νησί.  
Την Κυριακή 15 Ιανουαρίου σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η απόφαση της ΔΗ.ΤΟΥΡ.Ε.Ν Α.Ε. για την παραχώρηση των Ιαματικών Λουτρών σε ΣΔΙΤ επικυρώθηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Απόντες από την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που συζητούσε αυτό το θέμα ήταν οι: Καρακωνσταντίνος Νικόλαος, Ορσάρης Νικόλαος, Κυπραίος Ευστάθιος, Μάρτιν Παναγιώτης, Κυπραίος Νικόλαος, και Καρπαθάκης Αντώνιος.