"Νίσυρος 30 - 3 - 2016. Δελτίο τύπου."

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΣΥΡΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ο Δήμος Νισυρίων συμμετέχει σε δύο προτάσεις που έχουν υποβληθεί στο   «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Interreg Ι-V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020».

1. Πρόταση που αφορά τις «σπασμάδες». Τίτλος της πρότασης που κατατέθηκε από το πανεπιστήμιο του Αιγαίου είναι «Δημιουργώντας το παράδειγμα για την επανάχρηση των εγκαταλειμμένων αναβαθμίδων Ελλάδας - Κύπρου, με στόχο την λειτουργική επανένταξη τους στην παραγωγική διαδικασία, με την παραγωγή ποιοτικών τοπικών προϊόντων και την προαγωγή της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης" (ΠΕΖΟΥΛΕΣ).

Το έργο θα δημιουργήσει παράδειγμα λειτουργικής αποκατάστασης εγκαταλειμμένων ξηρολιθικών αναβαθμίδων σε επιλεγμένες νησιωτικές περιοχές, αρκετές από αυτές προστατευόμενες, λαμβάνοντας υπόψιν την τοπική τεχνογνωσία και τοπικά προϊόντα, τις απαιτήσεις της καινούργιας παγκόσμιας αγοράς και την αναγκαιότητα βελτίωσης του τουριστικού προϊόντος στο Αιγαίο και την Κύπρο.

2. Η πρόταση έχει τίτλο «Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για τη δημιουργία και προώθηση κτιρίων σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου».
Η αξιοποίηση καινοτόμων και οικονομικά βιώσιμων δράσεων, οι οποίες επικεντρώνονται στη μείωση του οικολογικού αποτυπώματος των δημοσίων κτιρίων με σκοπό την ενεργειακή αναβάθμισή τους σε κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης (nZEB).
Οι εταίροι είναι:
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ
Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Δήμος Νισύρου
Δήμος Χίου
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΠΚ)
Δήμος Πέγειας (ΔΠ) (Κύπρος)