Νίσυρος 13 - 11 - 2015. Δελτίο τύπου 1.

ΤΑΞΙΔΙ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος παραβρέθηκε στην Αθήνα την Δευτέρα και Τρίτη 2 και 3 Νοεμβρίου. Την Δευτέρα είχε σύσκεψη στο ΥΠΕΚΑ που στόχο είχε την εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών για την εξοικονόμηση ενέργειας και την παραγωγή ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έως τον Ιούνιο του 2016 θα γίνει προκήρυξη για θέματα που αφορούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο Δήμος θα έχει έτοιμη πρόταση για υποβολή.
Επίσης Δευτέρα και Τρίτη ο Δήμαρχος είχε συνάντηση στο ΥΠ. ΕΣ για την χρηματοδότηση της ΔΕΥΑΝ.
Την Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή ο Δήμαρχος ήταν στο Μόναχο της Γερμανίας, σε συνάντηση της επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα έξυπνα ενεργειακά συστήματα.

Στην επιτροπή αυτή λαμβάνουν μέρος 27 μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο Δήμαρχος είναι εκπρόσωπος της Ελλάδας και αντιπρόεδρος της επιτροπής.
Την Δευτέρα 9 Νοεμβρίου ο Δήμαρχος παραβρέθηκε σε συνεδρίαση του Λιμενικού Ταμείου με θέμα την σύνταξη τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού του 2016. Επίσης στην συνεδρίαση εγκρίθηκε η σύμβαση με εταιρεία για την συλλογή λιμενικών τελών στην Μαρίνα των Πάλων και στο λιμάνι του Μανδρακίου. Αυτό σημαίνει ότι πέρα των εισπράξεων θα υπάρχουν και δυο νέες θέσεις εργασίας. Μέσω του Λιμενικού Ταμείου ο Δήμος Νισύρου υπέβαλε αίτημα για την αξιοποίηση και πιθανή ένταξη επενδυτικό πλάνο Junker για το λιμάνι του Μανδρακίου ύψους 3.100.000 ευρώ.

 

ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ

Μετά από πολύμηνες προσπάθειες για την επιδότηση της ΔΕΥΑΝ για την Αφαλάτωση λόγω του μεγάλου κόστους της λειτουργίας της ο Δήμος μας κατόρθωσε να πάρει την έγκριση για 142.000 ευρώ. Τα 71.000 κατατέθηκαν στον λογαριασμό του Δήμου την Παρασκευή 6-11-2015. Τα υπόλοιπα 71.000  θα κατατεθούν έως το τέλος του έτους. Αυτή η χρηματοδότηση αποτελεί μια μεγάλη ανάσα της ΔΕΥΑΝ μια και τα χρέη της υπερβαίνουν τα 250.000 ευρώ λόγω της κακής διαχείρισης του παρελθόντος. Ο Δήμος μας θα συνεχίσει τον αγώνα για την καλύτερη απόδοση των μονάδων αφαλάτωσης για την παραγωγή πόσιμου νερού, και εντός του επόμενου έτους θα γίνει προσπάθεια για την συνεχή ροή στον οικισμό του Μανδρακίου.