Ο Δήμαρχος, για την Αφαλάτωση

Δελτίο τύπου, Νίσυρος 17- 9 - 2014

«Οι περικοπές στην επιχορήγηση των μονάδων αφαλάτωσης του Δήμου Νισύρου εγείρουν μεγάλες ανησυχίες για το μέλλον της υδροδότησης του νησιού»

Οι μικροί νησιωτικοί δήμοι μετά από χρονοβόρες και επίπονες προσπάθειες κατάφεραν να αυτονομηθούν στον τομέα της παραγωγής ύδατος, με την λειτουργία σύγχρονων μονάδων αφαλάτωσης αντίστροφης όσμωσης, παράγοντας και διαθέτοντας στους κατοίκους τους επαρκές και άριστης ποιότητας πόσιμο νερό. Ταυτόχρονα, απελευθερώθηκαν από το καθεστώς της μεταφοράς ύδατος με υδροφόρα πλοία, που επιβάρυναν τον κρατικό προϋπολογισμό κατά χιλιάδες ευρώ ετησίως.


Όπως καταλαβαίνετε, η ετήσια κρατική επιχορήγηση των αφαλατώσεων είναι ζωτικής σημασίας για την απρόσκοπτη λειτουργία τους και η επάρκεια νερού στα νησιά της παραμεθορίου έχει προεκτάσεις εθνικής σημασίας. Παρόλα αυτά, τα τελευταία τρία χρόνια υπήρξε σταθερά μείωση της επιχορήγησης της τάξης του 16,00%-17,00% ετησίως για κάθε δήμο, ενώ σε μερικές περιπτώσεις, όπως αυτή του Δήμου Νισύρου, υπήρξε φέτος αθροιστική μείωση του 70,00% (από 240.000€ το 2013 σε 72.000€ το 2014). Το μέσο κόστος παραγωγής νερού δε από αφαλάτωση είναι εξαιρετικά υψηλό, ειδικά για τα μικρά νησιά των 1.000-3.000 κατοίκων λόγω μικρού αριθμού καταναλωτών. Σημειώνουμε επίσης ότι δεν έχει μέχρι σήμερα προβλεφθεί ρύθμιση για την καθιέρωση ευνοϊκής τιμολόγησης του ρεύματος παραγωγής των μονάδων αφαλάτωσης.
Με την υπ’ αριθμόν 21802/28.05.2014 απόφαση του ΥΠΕΣ αποδόθηκε στους Δήμους που λειτουργούν αφαλάτωση μέρος της τακτικής ετήσιας επιχορήγησης, η οποία έχει υπολογιστεί εκ νέου για κάθε Δήμο και με νέα κριτήρια. Η πρόταση της ΚΕΔΕ σε σχετικό ερώτημα του Υπουργείου για την εισαγωγή νέων πληθυσμιακών κριτηρίων στον τρόπο υπολογισμού της κατανομής της επιχορήγησης ήταν να μην υπάρξει αλλαγή στα κριτήρια. Παρόλα αυτά το Υπουργείο προχώρησε στην κατανομή των ποσών, βάσει του πληθυσμού κάθε δήμου, χωρίς να αυξηθεί το ποσό της επιχορήγησης συνολικά και χωρίς να λάβει υπόψη ότι από το 2014 εισήχθησαν τέσσερις νέες αφαλατώσεις στον αριθμό των δικαιούχων της επιχορήγησης.
Κανείς μας δεν επιθυμεί των παροπλισμό των μονάδων αφαλάτωσης και την επιστροφή στο καθεστώς των υδροφόρων πλοίων. Η επάρκεια νερού είναι ζήτημα αξιοπρεπούς διαβίωσης για τους πληθυσμούς των νησιών μας.
Ζητάμε την άμεση εξεύρεση λύσης στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε και προτείνουμε:
1.Επαναφορά της επιχορήγησης στα περσινά επίπεδα για τους δήμους που πλήττονται.
2.Νομοθετική ρύθμιση για την καθιέρωση ευνοϊκού τιμολογίου της ΔΕΗ για τα εργοστάσια αφαλάτωσης των Δήμων και των ΔΕΥΑ αυτών.
Από την πλευρά μας θα προχωρήσουμε στη δημοσιοποίηση του προβλήματος προς τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, καθώς και σε σειρά από άλλες συλλογικές κινήσεις, όπως κλείσιμο των μονάδων συμβολικά.
Ο Δήμαρχος
Χριστοφής Ι. Κορωναίος