Νίσυρος 18 - 1 - 2018. Δελτίο τύπου.

ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΓΥΑΛΙΟΥ

Την Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2018 ψηφίστηκε στην Βουλή το Πολυνομοσχέδιο των Ρυθμίσεων για την Εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις. Την Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2018 κυκλοφόρησε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ως Νόμος του Κράτους με αριθμό 4512. Στον Νόμο αυτό περιλαμβάνονται και διατάξεις που αφορούν τα λατομεία.
Οι επώνυμες Κασσάνδρες που επιζητούν και προβλέπουν το κακό της Νισύρου και την οπισθοδρόμηση της κοινωνίας μας, προσπαθούσαν με κάθε τρόπο και σε ορισμένες περιπτώσεις με ύβρεις, να κατασυκοφαντήσουν την Δημοτική Αρχή και κυρίως τον Δήμαρχο, για την απραξία τους στο θέμα που αφορά την νέα νομοθεσία για τα μεταλλεία εκτιμώντας ότι η εφαρμογή της θα οδηγούσε στην μείωση των εσόδων του Δήμου από το Λατομείο του Γυαλιού. Για άλλη μια φορά διαψεύστηκαν. Παρά ταύτα συνεχίζουν την διάδοση ψευδών ειδήσεων για να δηλητηριάσουν αφενός τη Νισύρικη κοινωνία και αφετέρου να αποτρέψουν ή να καθυστερήσουν την εκτέλεση έργων στο νησί.  

Μετά από προσωπική παρέμβαση του Δημάρχου και σε συνεννόηση με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και με την βοήθεια των Δωδεκανήσιων Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, συμπεριλήφθηκε στο νέο νόμο εδάφιο που εξασφαλίζει στον Δήμο Νισύρου τα ποσοστά που έχουν συμφωνηθεί με την εταιρία εξόρυξης της ελαφρόπετρας. Ενώ ο Νόμος είναι ευεργετικός για όλα τα δημοτικά λατομεία της Ελλάδας τα οποία έχουν μικρά ποσοστά επί των πωλήσεων του μεταλλεύματος, για την Νίσυρο θα είχε αρνητικό πρόσημο, επειδή τα ποσοστά που λαμβάνει ο Δήμος από την Εταιρεία Εκμετάλλευσης Ελαφρόπετρας, ΛΑΒΑ Α.Ε., είναι αρκετά υψηλά. Ταυτόχρονα, με το εδάφιο αυτό ανοίγει ο δρόμος για την διαπραγμάτευση που θα κάνει ο Δήμος με το νέο Λατομείο που έχει έρθει στην κυριότητα του, τον Ιούλιο του 2017, στο Ανατολικό Τμήμα του Γυαλιού.

Το άρθρο 68 του νέου νόμου που φέρει τον τίτλο «Μεταβατικές Διατάξεις», περιλαμβάνει την παράγραφο 20 που αναφέρει τα εξής:

«Πάγια ή αναλογικά μισθώματα που έχουν καθορισθεί κατά τρόπο διαφορετικό από τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 45 με απευθείας συμβάσεις μίσθωσης που έχουν συναφθεί πριν την έναρξη  εφαρμογής του παρόντος, εξακολουθούν να καταβάλλονται όπως προβλέπεται στις συμβάσεις και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από την 31.12.2025. Δημοτικά λατομεία βιομηχανικών ορυκτών, για τα οποία έχουν καθορισθεί υψηλότερα μισθώματα από τα ανώτατα όρια της παρ. 4 του άρθρου 45, συνεχίζουν να καταβάλλουν τα καθορισθέντα στις συμβάσεις μισθώματα μέχρι τη λήξη και των παρατάσεων αυτών. Για τα ανωτέρω δημοτικά λατομεία βιομηχανικών ορυκτών, σε περίπτωση νέων συμβάσεων, το μίσθωμα καθορίζεται ελεύθερα».

Η παρούσα Δημοτική Αρχή έχει αλλάξει πλήρως τον τρόπο λειτουργίας του Δήμου, έχει άριστες σχέσεις με όλες τις υπηρεσίες του κράτους και της περιφέρειας και έχει μεταμορφώσει πλήρως την εικόνα της Νισύρου με τα έργα που γίνονται στους οικισμούς και με την προβολή της εντός και εκτός Ελλάδας.

Ο αγώνας για την νέα Νίσυρο συνεχίζεται και η αλλαγή επιτυγχάνεται βήμα προς βήμα.