Νίσυρος 12 - 1 - 2018. Δελτίο Τύπου.

Εφαρμογή Πληροφοριακού Συστήματος «Μητρώο Πολιτών»  

Ο Δήμος Νισύρου σας ενημερώνει ότι η Υπηρεσία Δημοτολογίου του Δήμου Νισύρου θα παραμείνει κλειστή από τις 12/1/2018 και ώρα 15.00 έως και τις 21/1/2018 και ώρα 15.00.

Επίσης η Υπηρεσία Ληξιαρχείου του Δήμου θα παραμείνει κλειστή από τις 16/1/2018 και ώρα 15.00 έως και τις 21/1/2018 και ώρα 15.00.

Η διακοπή λειτουργίας των συγκεκριμένων υπηρεσιών του Δήμου γίνεται λόγω μετάπτωσης από το παλιό σύστημα Δημοτολογίου-Ληξιαρχείου στην νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα του Μητρώου Πολιτών, η οποία τίθεται σε λειτουργία σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών. Για λοιπές υπηρεσίες, το Δημοτολόγιο του Δήμου Νισύρου παραμένει στη διάθεση των πολιτών, όπως και για εξαιρετικές περιπτώσεις έκδοσης πιστοποιητικών.

Από τη Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2018, πρόκειται να τεθεί σε λειτουργία το Πληροφοριακό Σύστημα «Μητρώο Πολιτών», σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΦΕΚ 3/Β/05.01.2018). Το νέο, εθνικής εμβέλειας πληροφοριακό σύστημα του υπουργείου Εσωτερικών, διασυνδέει δεδομένα από 1.036 ληξιαρχεία και 325 δημοτολόγια.

Έτσι  θα απαλλαγεί ο εξυπηρετούμενος πολίτης από την απαίτηση να προσκομίζει σε δημόσιες υπηρεσίες πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις που εκδίδονται από ληξιαρχεία ή δημοτολόγια (πιστοποιητικά γεννήσεων, γάμων, συμφώνων συμβίωσης, θανάτων, αποσπάσματα οικογενειακής μερίδας κ.λπ.), καθώς οι δημόσιοι φορείς θα έχουν αυτομάτως πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες μέσω της ηλεκτρονικής διασύνδεσής τους με το Μητρώο. Αυτό αποτελεί σπουδαίο όφελος για τον πολίτη αφού τον απεγκλωβίζει από μια σειράς πιστοποιητικών και τη χρονοβόρα αναμονή σε δημοτικές υπηρεσίες ή ΚΕΠ. Ταυτόχρονα, με τη λειτουργία του νέου πληροφοριακού συστήματος πραγματοποιείται η εκκαθάριση λαθών σε δημοτολόγια και ληξιαρχικές πράξεις, όπως οι διπλοεγγραφές.

Η λειτουργία του Μητρώου Πολιτών αποτελεί ένα μεγάλο βήμα για τη μείωση της γραφειοκρατίας στο Δημόσιο.

Ο Δήμαρχος Νισύρου

Χριστοφής Κορωναίος