Νίσυρος 28 - 12 - 2017. Δελτίο Τύπου.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΙΑΝΝΙΔΕΙΟΥ ΕΣΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ  

Σε συνέχεια της απόφασης 114/2017 του Δημοτικού Συμβουλίου της 17/9/2017 δια της οποίας εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία το τεχνικό πρόγραμμα του 2018 του Δήμου Νισύρου, στο οποίο πέραν των άλλων προβλέπεται η διάθεση 70.000,00 ευρώ για αγορά κτιρίων, προχωρήσαμε σε συμφωνία για την αγορά του διαμερίσματος επιφάνειας 130 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκεται δίπλα στο χώρο ιδιοκτησίας του Δήμου Νισύρου που βρίσκεται η Γιαννίδειος Νισυριακή Εστία (δωρεά του αείμνηστου Αρμόδιου Γιαννίδη) όπου στεγάζονται ο Σύλλογος Νισυρίων Αθηνών «ΓΝΩΜΑΓΟΡΑΣ» και η Εταιρεία Νισυριακών Μελετών.
Mέ την αγορά του ακινήτου και την ενοποίησή του με το υπάρχον ακίνητο, πέραν της κάλυψης των αυξανομένων αναγκών της παροικίας, καλύπτεται και μια σημαντική κοινωνική ανάγκη. Η διαρρύθμισή του είναι τέτοια, που επιτρέπει τη δημιουργία ενός μικρού ανεξάρτητου διαμερίσματος, που θα έχει τη δυνατότητα φιλοξενίας  συμπατριωτών μας που διάφορες ανάγκες τους υποχρεώνουν να έλθουν στην Αθήνα, για θέματα υγείας, οπότε θα υπάρχει ένα χώρος να διαμένουν όσο χρειασθεί, χωρίς να προστίθενται στις στενοχώριες τους και το ζήτημα, πού θα μείνουν.

Είμαστε βέβαιοι ότι, με τα πατριωτικά και ανθρωπιστικά συναισθήματα που διακατέχουν όλα τα μέλη της κοινωνίας μας, όλοι θα αγκαλιάσουν την  απόφαση αυτή της Δημοτικής Αρχής. Το τίμημα προσδιορίστηκε στις 66.000,00 ευρώ που κρίνεται ιδιαίτερα συμφέρον λόγω της οικονομικής κρίσης και η απόκτηση του ακινήτου θα αποτελέσει σημαντικό περιουσιακό στοιχείο του Δήμου.
Δεδομένου ότι το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για το 2018 έχει τύχει της έγκρισης των υπηρεσιών της Περιφέρειας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης εκτιμούμε πως πολύ σύντομα θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την αγορά του ακινήτου.
Είναι γνωστή η άποψη μας για τις απανταχού Νισυριακές παροικίες και τους συλλόγους που τις εκπροσωπούν. Θεωρούμε πως η κάθε μια τους αποτελεί μία Νίσυρο μακριά από τη Νίσυρο και με αυτή την οπτική θα πρέπει να πορευόμαστε. Η προσφορά των Νισυρίων της διασποράς σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο είναι τεράστια και ιστορικά καταγεγραμμένη. Οι απανταχού Σύλλογοι μέσα από τις καταστατικά οριζόμενες δραστηριότητες τους, πέραν του κοινωνικού τους έργου, μεταλαμπαδεύουν τα έθιμα, τη μουσική, τις παραδόσεις μας στις επόμενες γενεές και κρατάνε ζωντανή την πατρίδα στις καρδιές όλων.