Νίσυρος 24 - 11 - 2017. Δελτίο Τύπου 2.

Η ΝΙΣΥΡΟΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ

Μετά από την παραλαβή και χρήση τεσσάρων (4) ηλεκτροκίνητων τρικύκλων ο Δήμος μας παρέλαβε σήμερα ένα ηλεκτροκίνητο φορτηγό που έχει τη δυνατότητα αποικομιδής απορριμμάτων και μεταφοράς διαφόρων αντικειμένων.
Πιστεύουμε ότι για την προστασία του περιβάλλοντος και την ελάττωση εκπομπής ρύπων απαιτείται η ολοκληροτική αντικατάσταση όλων των πετρελαιοκίνητων οχημάτων με ηλεκτροκίνητα. Εξάλλου η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αριθμό 2014/94/ΕΕ μας οδηγεί προς αυτή την κατεύθυνση.