ΔΗ.ΤΟΥΡ.Ε.Ν.

Η Δημοτικλη Τουριστική Επιχείρηση Νισύρου (ΔΗ.ΤΟΥΡ.Ε.Ν.) έχει την ευθύνη του Δημοτικού Ξενώνα και των Λουτρών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΗ.ΤΟΥΡ.Ε.Ν. έχει την εξής σύνθεση:

  1. Κορωναίος Χριστοφής του Ιωάννη, Πρόεδρος ΔΣ.
  2. Παπάτσος Νικόλαος, Αντιπρόεδρος ΔΣ. και Διευθύνων Σύμβουλος.
  3. Καρκωνσταντίνος Νικόλαος, μέλος.
  4. Καρούτσου Ειρήνη, μέλος.
  5. Κόμνου Ευανθία, μέλος.
  6. Τορίζη Καλλιόπη, μέλος.
  7. Τριανταφύλλου Ιωάννης, μέλος.
259461