Κανονισμός χρήσης παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων

Δημοσιεύουμε τον κανονισμό χρήσης παραχωρούμενων δημόσιων χώρων του Δήμου Νισύρου, που έχει εγκριθεί από το αρμόδιο τμήμα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και βρίσκεται σε εφαρμογή από τις 21 - 3 - 2017, σε υπενθύμηση κυρίως σε όσους δείχνουν να τον αγνοούν.

Για να διαβάσετε τον κανονισμό, πατήστε εδώ.

Για να διαβάσετε την εγκριτική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, πατήστε εδώ.