Ανακοίνωση διενέργειας ηλεκτρονικής κλήρωσης

Την Τετάρτη 21.11.2018 και ώρα 10.00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση μέσω του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Κληρώσεων για Δημόσιες Συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, για την απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση δώματος του κτιρίου Κοινότητας Πάλων Νισύρου».

Για να δείτε την ανακοίνωση, πατήστε εδώ.