Ορισμός Ποϊσταμένου στο Δήμο Νισύρου

Με την απόφαση 400, ο Δήμαρχος Νισύρου αποδέχεται την από 31-8-2017 παραίτηση της υπαλλήλου Καραγιάννη Καλλιόπης του Δημητρίου κλάδου ΠΕ Διοικητικών(Οικονομολόγος) με βαθμό Β από τα κακθήκοντα αναπληρωτή Προϊστάμενο Τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, λόγω μετάταξής της, και ορίζει αναπληρώτρια προϊσταμένη του αυτοτελούςΤμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Νισύρου για την εύρρυθμη λειτουργία του τμήματος, προσωρινά και μέχρι την επιλογή προϊσταμένων από τo υπηρεσιακό συμβούλιο με τη διαδικασία και τα κριτιρια του Ν.3839/2010, την Χατηζστεφανή Μαρία του Ιωάννη, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικών , Βαθμού Β'.

Για να διαβάσετε την απόφαση πατήστε εδώ.