"Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 57/2016"

Νίσυρος 27 - 5 - 2016

Σήμερα, 27 Μαΐου 2016, δημοσιεύουμε το απόσπασμα από το πρακτικό αρ. 10 της 18ης Μαΐου 2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα "Έγκριση απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 74/2016, με θέμα "Σύνταξη Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων" (ΤΣΑΔΑ) του Δήμου μας. Για να διαβάσετε το απόσπασμα του πρακτικού, πατήστε εδώ.