Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 300 M³»

Αναρτήθηκε σήμερα 16.10.2018 στην ιστοσελίδα του Δήμου η προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την "Προμήθεια Φορητής Μονάδας Αφαλάτωσης Θαλασσινού Νερού Ημερήσιας Παραγωγής 300 κυβικών μέτρων" με σφραγισμένες προσφορές σε ενιαίο έντυπο προσφοράς, με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά.

Για να διαβάσετε την προκήρυξη, πατήστε εδώ.